Vettvangsnám í kennaradeild

31.jpg

Skipulagsblað fyrir vettvangsnám í leik- og grunnskólakennaranámi vorið 2017

Þegar upplýsinga hefur verið aflað eru þær skráðar á rafrænt eyðublað á Moodle svæði þeirra námskeiða sem eru með vettvangsnámi í síðasta lagi 27. janúar 2017.

Eyðublöð vegna vettvangsnáms

Grunnskólakennaranám

Leikskólakennaranám


VettvangsnámMarkmið með vettvangsnámi er að nemendur:

  • fái sem bestan skilning á öllum hliðum skólastarfsins,
  • fái tækifæri til að læra í starfi og reyna í verki þá fræðilegu þekkingu sem þeir öðlast í bóklega hluta námsins, með því að samþætta fræði og starf,
  • öðlist það persónulega öryggi sem fagmanni er nauðsynlegt til þess að ná árangri sem er forsenda starfsánægju,
  • öðlist færni í samvinnu og samstarfi, temji sér umburðarlyndi og fordómalaus viðhorf og hafi manngildis- og jafnréttissjónarmið ávallt að leiðarljósi,
  • nái þeirri verkleikni sem nauðsynleg er til þess að geta uppfyllt þær kröfur sem leikskólakennarastarfið útheimtir.

 

Með vettvangsnámi er átt við samfellda veru og nám kennaranema út í leikskólum. Í vettvangsnámi eru nemar að kynna sér leikskólastarfið í heild sinni ásamt starfsháttum á ákveðnum sviðum. Í vettvangsnámi fá nemar tækifæri til að tengja saman fræði og framkvæmd með því að prófa þá þekkingu og kunnáttu sem þeir hafa aflað sér í háskólanáminu.

Vettvangsnám er einingabært sem merkir að það er metið til eininga og er hluti af námsmati ákveðinna námskeiða. Vettvangsnám í leikskólakennarafræði til B.Ed. gráðu er 28 einingar (ECT´S) af 180. Tvær einingar í vettvangsnámi jafngilda 30 stundum á vettvangi eða u.þ.b. einni viku. Undirbúningur og úrvinnsla fer fram utan þess tíma. Vettvangsnámið er því að jafnaði 14 vikur að lágmarki á námstímanum.

Vettvangstengingar eru ekki sérstaklega taldar í einingum en öll námskeið eiga að gera ráð fyrir einhverjum tengslum við vettvang. Vettvangstengingar geta verið með ýmsu móti, t.d. að skoða ákveðna þætti í skólanámskrá, kynna sér umhverfi og skipulag leikskóla, þátttaka í listviðburðum eða annað sem markmið námskeiða gefa tilefni til. Þetta getur t.d. átt við þegar nemendur vinna hópverkefni.