Vettvangsnám í kennaradeild

26.jpg

Skipulagsblað fyrir vettvangsnám í leik- og grunnskólakennaranámi vorið 2017

Þegar upplýsinga hefur verið aflað eru þær skráðar á rafrænt eyðublað á Moodle svæði þeirra námskeiða sem eru með vettvangsnámi í síðasta lagi 27. janúar 2017.

Eyðublöð vegna vettvangsnáms

Grunnskólakennaranám

Leikskólakennaranám


LeikskólakennarafræðiFræðilegt og starfstengt grunnnám ætlað þeim sem hyggjast starfa í leikskólum eða við önnur tengd störf. B.Ed.- gráða veitir rétt til að sækja um meistaranám sem er skilyrði fyrir leyfisbréfi til að nota starfsheitið leikskólakennari skv. lögum nr. 87/2008. Námið tekur mið af lögum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og starfsvettvangi leikskólakennara.

Nám til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræði er þrískipt:

  • sameiginleg námskeið fyrir nemendur í leik- og grunnskólakennarafræði,
  • námskeið í kennslu- og menntunarfræði leikskólans,
  • námskeið sem tengjast sérstökum áherslum leikskólastigsins og námsviðum leikskólans.

Auk þessa vinna nemendur lokaverkefni og eiga kost á ákveðnum valnámskeiðum. Öll námskeið í leikskólakennarafræði hafa tengsl við starfsvettvang. Vettvangsnám er sá hluti í námi leikskólakennaranema sem fer fram á vettvangi í einum af samstarfsskólum Menntavísindasviðs. Á fyrsta misseri fá allir kennaranemar leikskóla sem sinn heimaskóla þar sem þeir stunda sitt vettvangsnám og hafa aðgang að á námstímanum.