Vettvangsnám í kennaradeild

1.jpg

Skipulagsblað fyrir vettvangsnám í leik- og grunnskólakennaranámi vorið 2017

Þegar upplýsinga hefur verið aflað eru þær skráðar á rafrænt eyðublað á Moodle svæði þeirra námskeiða sem eru með vettvangsnámi í síðasta lagi 27. janúar 2017.

Eyðublöð vegna vettvangsnáms

Grunnskólakennaranám

Leikskólakennaranám


Námsmat í vettvangsnámiTil þess að kennaraneminn nái að þróa færni sína þarf hann að fá að vita hvað var vel gert og hvað þarf að bæta. Í mati á frammistöðu nema þarf að koma fram hvernig hann hefur tekið leiðsögn, framfarir á tímabilinu og hvernig æfingakennslan gekk þegar á heildina er. Matið getur að hluta byggst á sjálfsmati nemans.

Að loknu vettvangsnámi fá kennaranemar námsmat, frá æfingakennara og tengiliði, á þar til gerðu matsblaði. Einnig getur vettvangsnám tengst námsmati á ýmsum námskeiðum. Námsmatið á ekki að koma kennaranema á óvart og þar á ekkert að koma fram sem ekki hefur verið rætt á vettvangstímabilinu. Leiki vafi á hvort kennaranemi stenst þær kröfur sem gera má til hans miðað við stöðu hans í náminu skal hafa samband svo fljótt sem verða má við verkefnisstjóra vettvangsnáms á Menntavísindasviði HÍ. Fái nemi ólokið fyrir vettvangsnám fær hann tækifæri til að reyna að nýju eins og í öðrum námskeiðum.

Eftir því sem líður á kennaranámið þarf neminn að sýna fram á að hann öðlist meiri færni og dýpri skilning á ákveðnum þáttum kennarastarfsins.

Við námsmat í vettvangsnámi eru eftirtaldir þræðir til viðmiðunar:

  • Áhugi, virkni og ábyrgð á eigin námi og í námsferlinu. 
  • Færni í að skipuleggja, framkvæma og meta ferli náms,eftir því sem við á.
  • Ígrundun á eigin starfsháttum, viðhorfum til starfsins og fagmennsku 
  • Úrlausn á þeim verkefnum og störfum sem nema eru falin.