Vettvangsnám í kennaradeild

34.jpg

Skipulagsblað fyrir vettvangsnám í leik- og grunnskólakennaranámi vorið 2017

Þegar upplýsinga hefur verið aflað eru þær skráðar á rafrænt eyðublað á Moodle svæði þeirra námskeiða sem eru með vettvangsnámi í síðasta lagi 27. janúar 2017.

Eyðublöð vegna vettvangsnáms

Grunnskólakennaranám

Leikskólakennaranám


KennaranemarÁ 1. misseri fá kennaranemar heimaskóla þar sem vettvangsnám þeirra fer fram allan námstímann til B.Ed.-prófs. Heimaskólinn er valinn með tilliti til þess kjörsviðs sem kennaraneminn velur að sérhæfa sig í. Skólinn er valinn í samráði við kjörsviðskennara á Menntavísindasviði. Nemar eiga þess kost að koma með óskir um staðsetningu í ákveðnum sveitarfélögum og er reynt að koma til móts við þær, en fagleg sjónarmið eru ávallt höfð í fyrirrúmi. Á 1. misseri undirritar kennaranemi samstarfssamning við heimaskóla.

Í upphafi hvers misseris (þó ekki á 1. misseri) fer kennaranemi með skipulagsblað til tengiliðar í heimaskóla sínum og skipuleggur vettvangsnám sitt á misserinu í samstarfi við hann. Tengiliður vísar nemanum til þess eða þeirra kennara sem munu leiðbeina honum á misserinu. Kennaranemi skal ávallt vera í góðu sambandi við tengilið heimaskóla og tilkynna honum um allar breytingar sem kunna að verða á námi hans og áhrif hafa á vettvangsnám.

Til þess að ljúka námskeiðum sem fela í sér vettvangseiningar (Ve) þarf kennaranemi að hafa lokið vettvangsnámi með fullnægjandi hætti sbr. upplýsingar um námsmat í vettvangsnámi. Kennaranemi ræðir og undirritar námsmat í vettvangsnámi í heimaskólanum. Að því loknu skilar tengiliður námsmatinu til verkefnisstjóra vettvangsnáms á Menntavísindasviði.

Álitamálum sem snerta vettvangsnám skal vísa til verkefnisstjóra vettvangsnáms í grunnskólakennarafræði, Sigríðar Pétursdóttur, sem hefur aðsetur í stofu E201 í skólahúsinu við Stakkahlíð, sigridu@hi.is